Fundacja im. Tadeusza Marka

Od historii do dnia dzisiejszego

Fundacja ma za zadanie przywrócenie  narodowej świadomości wybitnych polskich inżynierów, wynalazców i projektantów. Pomimo odniesienia globalnego sukcesu zawodowego poza granicami Polski pozostali oni zupełnie nieznani we własnym kraju. Osiągnięcia, które miały wpływ na rozwój i wzbogacanie kultury materialnej współczesnego świata i sposobu pracy i życia, czasami milionów, ludzi. Przykładem jest patron Fundacji: inżynier i sportowiec Tadeusz Zygmunt Marek.

Fundacja  stawia sobie za zadanie upowszechnianie wiedzy  o tych wybitnych osobach poprzez różnorakie inicjatywy,  w tym gromadzenie i publiczne prezentowanie ich osiągnięć w  formie, między innymi, wystaw muzealnych, prezentacji multimedialnych,  książek i filmów. 

Fundacja wspiera współczesnych inżynierów i ich przełomowe dla rozwoju motoryzacji osiągnięcia poprzez ustanowienie nagrody im Tadeusza Marka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej.

Fundacja wspiera także przyszłych inżynierów, studentów wyższych uczelni, ustanawiając nagrodę dla zespołów studenckich. 

Fundacja uznaje sport motorowy za szczególne  pole rozwoju inżynierii motoryzacyjnej. Osiągnięcia sportowców i inżynierów  wytyczają kierunki rozwoju skrzętnie dokumentowane przez Fundację.

P1088481a