Nagroda imienia Tadeusza Marka

Nagroda za wybitne i przełomowe osiągnięcia w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej.

Przyznawana indywidualnie lub dla grupy inżynierów i techników za wprowadzone do produkcji rozwiązania napędu, zawieszenia, lub innych obszarów pojazdów mechanicznych.

Nagroda pieniężna oraz dyplom pamiątkowy jest wręczana na specjalnej Gali Wręczenia Nagrody im. Tadeusza Marka.

Nagrodę przyznaje międzynarodowa kapituła składająca się z 11 członków , specjalistów w dziedzinie inżynierii pojazdów mechanicznych powołanych przez Fundację na okres pięciu lat.

               Nagroda za całokształt osiągnięć.

Nagroda przyznawana jest indywidualnie za całokształt osiągnięć w dziedzinie inżynierii pojazdów mechanicznych.

Nagroda jest przyznawana na wniosek Zarządu Fundacji przez Kapitułę Nagrody im. Tadeusza Marka.

                         Nagroda Young star

Nagroda „Young Star” przyznawana dla zespołów studenckich z polskich wyższych uczelni technicznych dla trzech najwyżej ocenionych projektów  przez Kapitułę Nagrody im.Tadeusza Marka.

Nagrodą jest premia pieniężna dzielona w równych częściach pomiędzy zespołem studentów a uczelnią którą reprezentują.